Podmínky/Pravidla projektu + obchodní podmínky

a. Hraním na tomto projektu vyjadřujete souhlas s plněním a dodržováním všech níže uvedených pravidel/podmínek. Nezodpovídáme za fyzický a duševní stav osob, které hrají na tomto projektu, neručíme za žádná případná zdravotní rizika, která vyplývají z hraní.

b. Je striktně zakázáno kopírovat jméno Exporal a jeho TLD a používat jí ve svých aplikacích či webech, dále je zakázáno zakládat webové domény které nejsou přiřazeny k projektu ať už za cílenou reklamou, pokud není jinak dáno písemnou smlouvou, nebo požkození dobrého jména projektu. Platí i pro neuživatele tohoto projektu. Při porušení této podmínky budeme taktéž přistupovat razantnímy kroky. Stupeň 4

c. Je přísně zakázáno propagovat konkurenční servery nebo provozovat jakékoli inzerce. Stupeň 3-4

d. Uživatel/hráč nesmí vyvíjet aktivity směřující k poškození serveru nebo projektu. Uživatel/hráč nesmí používat vulgarismů, urážet slovně nebo písemně vedení projektu či zpochybňovat jeho práci. Uživatel/hráč nesmí šířit poplašné zprávy nebo pomluvy o akcích projektu a činnostech vedení. Pokud má hráč podezření na falešného člena vedení, který se za něj vydává, je povinen jej neprodleně nahlásit vedení projektu. Stupeň 3-4

e. Povinností každého uživatele/hráče je pravidelně sledovat novinky na hlavních stránkách Exporal. Zabráníte tím zbytečným otázkám a problémům, které jsou ve většině případů zodpovězeny právě tam, doporučujeme rovněž pravidelně sledovat i fórum nebo chat. Stupeň 1

f. Uživatel/hráč se nesmí ptát po údajích cizího účtu a vydávat se za člena vedení projektu. Vedení projektu po vás nikdy nebudou požadovat údaje k vašemu účtu nebo dokonce k e-mailu. Povinností každého hráče/uživatele je nastavit si bezpečné uživatelské heslo. Vedení projektu není zodpovědné za zcizení vašeho účtu. Vedení projektu nijak nezasahují do soukromí uživatelů/hráčů, dále ani neřeší, že jeden uživatel/hráč podvedl druhého na základě vzájemné důvěry. Každý jedinec má právo pouze na jeden účet, který si sám vytvořil. Uživatel/hráč nesmí zakládat více účtů. Je povolen pouze jediný účet na osobu, musí tedy platit jedna fyzická osoba = jeden herní účet. Pokud se připojuje do hry více osob z jednoho počítače, nevadí to, pokud splňují podmínku z předchozí věty (jedna fyzická osoba = jeden herní účet). Takovéto účty budou mazány. Stupeň 3

g. Jména účtů či herních postav nesmí obsahovat vulgární výrazy ani rasistický nebo jinak nevhodný podtext, nesmí obsahovat diakritiku ani jiné speciální znaky a písmena z jiných jazyků nebo dokonce mezery. Jména účtů či postav nesmí obsahovat speciální znaky z důvodů možných problémů. Výjimku tvoří písmena (é,í,á,ý). Stupeň 2

h. Komunikační služba Discord na našem projektu slouží výhradně uživatelům našeho projektu. Mohou ji využívat pouze jedinci, kteří hrají na našem projektu. Stupeň 3

i. Na stránkách může být poskytnut pouze materiál z našich serverů. Týká se jak screenshotů, tak i jiných věcí na diskuzním fóru, chatu apod. Stupeň 2

j. Veškerý majetek ať už fyzický či virtuální je majetek projektu a nemůže být žádným způsobem vymáhán či odebrán.

k. Věškerá data, registrované účty atp. jsou majetkem projektu, tudíž nemůžou být žádným způsobem vymáhány či odebrány.

l. Je striktně zakázáno kopírování všech materiálů které jsou obsaženy na projektu Exporal. Dále je zakázáno jakkoliv napodobovat projekt nebo dokonce dělat servery podle našich serverů toto pravidlo platí i pro webové stránky, zkrátka se toto pravidlo vstahuje na celý projekt. Při porušení tohoto pravidla bude řešeno s vyššími orgány ČR. Stupeň 4

m. Jakýkoliv útok ať už hackerský, nebo požkození serveru/projektu je považováno za tresný čin. Tento případ bude řešen nejvyšími stupni trestů. Stupeň 4

n. Majitel, autor a provozovatel tohoto projektu nezodpovídá za obsah jiných, než vlastních příspěvků. Stránky uložené na tomto serveru slouží výhradně pro projekt a dalších přilehlých služeb. Za obsah příspěvků a jednání na serveru je zodpovědný sám jejich autor. Stupeň 2

o. Registrací hráč automaticky souhlasí se zasíláním novinek o serveru, pro zrušení zasílání novinek zkontaktujte podporu projektu.

p. Vedení projektu si vyhrazuje právo přerušit činnost bez udání důvodu či předběžného upozornění.

a. Urážky, rasistické a vulgární příspěvky stejně jako spam (příspěvky bez věcného obsahu, příspěvky typu "Pomoooooooc" a "Help meeeee!!!!!" atp.) jsou zakázané. Křivé obviňování administrátorů, moderátorů i uživatelů může znamenat vyloučení z fóra, serveru nebo projektu. Stupeň 2

b. Každý uživatel je osobně zodpovědný za každý svůj příspěvek na fóru, webu či serveru. Při porušení pravidel bude Váš příspěvek bez upozornění upraven, přesunut nebo odstraněn a přispěvatel potrestán. Stupeň 2

c. Je zakázáno nabízení nelegálního software, erotických materiálů nebo jen odkazování na ně. Je zakázáno nabízení přístupu na FTP nebo HTTP server s obsahem nelegálních a erotických materiálů. Zakazuje se šíření placené a jiné inzerce. Zakazuje se používání vtipů a příspěvků s tématikou postižených, sexuální orientace, pornografie, náboženství či rasové diskriminace. Není povoleno přímé (pomocí tagu IMG) zobrazování pornografických a ilegálních materiálů. Nejsou povolené ani příspěvky s dětskou nebo zvířecí pornografií. Stupeň 4

d. Témata je nutno zakládat ve správných sekcích. Není povoleno vložení stejného tématu do více sekcí. Nesprávně založená nebo duplicitní témata budou odstraněna nebo přesunuta. Totéž se týká i sekcí v Hlášení chyb, hackerů a problémech hráčů, kde je uživatel povinen řídit se pokyny zakládání hlášení reportu. Stupeň 1

e. Každý uživatel je povinen pravidelně sledovat, brát na vědomí a plně akceptovat zprávy a doporučení v sekci Důležité informace. Stupeň 2

f. Nevhodné chování uživatelů může mít za následek, vyloučení nebo zablokování přístupu na servery či do webových funkcí (fórum, online chat, atp.) Stupeň 2

g. Moderátor je na fóru nejvyšší autoritou, jejich rozhodnutí jsou konečná. Stupeň 2

a. Je přísně zakázáno zneužívání herních chyb (bugů). Pokud zřejmá chyba/zvýhodnění není zmíněno na fóru a hráč jí přesto vědomě zneužívá, může být i tak potrestán. Pokud je chyba zapsaná v bug reportu je bráno že hráči oni vědí, její zneužití se bude po prokázání ihned trestat nejvyššími tresty. Hráč je povinen chybu po nalezení ihned nahlásit na fórum do patřičné sekce, pokud se prokáže že tak neučinil může být postihnut trestem. Stupeň 3

b. GM nenahrazují ztracené předměty, levely a jiné, ani v případě, že zmizely při pádu serveru, pokud ovšem není řečeno jinak na hlavních stránkách či na fóru. Stupeň 1

c. Je přísně zakázáno používání externích programů či úprav herního klienta které by jakkoliv zvýhodňovali hru. Stupeň 3

d. Správci serveru nijak nezodpovídají za užívání addonů, za jejich nefunkčnost a problémy s nimi spojené, pokud nějaké nastanou. Stupeň 1

e. Hráč nikdy nesmí (ani ze srandy) od GM vyžadovat itemy, peníze, služeb taxi, level a jiné. Stupeň 1

f. Tento server přísně zakazuje přesouvání postav z jiných serverů na tento a naopak. Rovněž je nepřípustné přidávat levely, itemy a další věci na základě screenshotů a jiných důkazních materiálů z jiných serverů nebo dokonce oficiálních serverů. Stupeň 2

g. Spolupráce Aliance a Hordy je zakázána, pokud není určeno jinak. Pozor: Domlouvání se mezi frakcemi (i stejnými) za účelem jasného zisku jedné ze stran (např. jedna ze stran úmyslně prohraje v battlegroundu apod.) je považováno za podvod. Stupeň 2

h. Game Master je nejvyšší autorita ve hře, jejich rozhodnutí jsou pro hráče konečná. Stupeň 3

a. Je zakázáno jakkoliv, ani omylem, ničit hráčovu tvorbu. Pokud hráč bude přistižen u této nepovolené aktivity bude potrestán. Veškeré dění na serveru je monitorováno patřičnými programy. Stupeň 3

b. Je přísně zakázáno zneužívání herních chyb (bugů). Pokud zřejmá chyba/zvýhodnění není zmíněno na fóru a hráč jí přesto vědomě zneužívá, může být i tak potrestán. Pokud je chyba zapsaná v bug reportu je bráno že hráči oni vědí, její zneužití se bude po prokázání ihned trestat nejvyššími tresty. Hráč je povinen chybu po nalezení ihned nahlásit na fórum do patřičné sekce, pokud se prokáže že tak neučinil může být postihnut trestem. Stupeň 3

c. GM nenahrazují ztracené předměty, levely a jiné, ani v případě, že zmizely při pádu serveru, pokud ovšem není řečeno jinak na hlavních stránkách či na fóru. Stupeň 1

d. Je přísně zakázáno používání externích programů či úprav herního klienta které by jakkoliv zvýhodňovali hru. Stupeň 3

e. Správci serveru nijak nezodpovídají za užívání pluginů, za jejich nefunkčnost a problémy s nimi spojené, pokud nějaké nastanou. Stupeň 1

f. Hráč nikdy nesmí (ani ze srandy) od GM vyžadovat itemy, peníze, služeb taxi, level a jiné. Stupeň 1

g. Je striktně zakázáno griefování i když hráčova stavba není ochráněna patřičným protektem, tato činnost bude trestána nejvyššími stupni trestů. Stupeň 3

a. Game Master nesmí za žádných okolností pomáhat hráči nebo dokonce zvýhodňovat hraní. Nesmí se nijak zapojovat do hry, pokud to není nezbytně nutné kvůli testům nebo řešení vážnějšího problému či systému hry. Game Master nesmí poskytovat své přístupové a jiné údaje, které vlastní díky členství v GM na server jiným hráčům nebo známým. Odebrání GM práv

b. Game Masteři nesmí používat množství GM příkazů pro svůj prospěch a pro zábavu ostatním. Jen pokud je povoleno od Administrátora. Odebrání GM práv

c. Game Master má povinnost si založit další účet bez GM práv a vytvořit si normální postavu, kterou ve volných chvílích bude vylepšovat - je to kvůli tomu, aby si "netunili" GM postavu a věděli co to znamená si jí poctivě vytvořit. Odebrání GM práv

d. Je přísně zakánáno jakkoliv bez důvodně používat příkazy na hráčích aniž by spáchali nějaký trest. Je zakázáno používat příkazy které by mohli jakkoliv narušit stabilitu serveru. Odebrání GM práv

e. Game Master je povinnen se řídit stupnicí trestů nikoliv udělení trestu dle uvážení. Odebrání GM práv

f. Game Master nesmí vypůjčovat svůj GM účet, pokud tak bude učiněno a zjištěno, bude potrestán GM a zároveň i hráč/uživatel. Odebrání GM práv

Při poskytnutí finančního příspěvku přispěvatel automaticky souhlasí s těmiho následujícími podminkami:

● Příspěvek projektu poskytujete z vlastní dobré vůle.

● Příspěvek je považován za dar k podpoře serveru tudíž je nevratný.

● Není možné jakýmkoliv způsobem vymáhat prémiové výhody.

● Prémium výhody nelze nijak přenášet na jiný účet či jinou postavu, neurčí-li jinak vedení projektu.

● Veškeré výhody a předměty které jsou poskytnuty v rámci poděkování za finanční podporu projektu, jsou majetkem projektu nikoliv hráče.

● Sítoví operátoři si účtují různé poplatky za provedení transakcí, projekt za tyto poplatky nenese žádnou zodpovědnost.

● Vedení projektu má vyhrazené právo kdykoliv měnit tyto podmínky bez jakýchkoliv upozornění.

● Jestliže hráč spáchá jeden z trestů výše uvedených a bude mu znepřístupněn přístup na účet není nárok na vrácení zaplacené částky.

● Zisk z prémium účtu je výhradně používán na provoz a vylepšení serveru, webových stránek, atp.

● Poslané částky nebudeme vracet zpět, ani na vyžádání, nemusíme posílat potvrzení o doručení částky či poskytování veškerých dokladů o poslané částce.

● Vedení projektu si vyhrazuje právo přerušit platnost prémiových výhod nebo úplně odebrat hráčovi.


Stupeň 1:
- Udělení chat banu od 1 - 24 hodin.
- Dvoudenní ban na herní účet nebo IP.
● Po opakovaném porušení se hráč automaticky přesouvá do stupně 2.

Stupeň 2:
- Udělení chat banu od 1 do 7 dnů.
- Týdenní ban na herní účet nebo IP.
● Za opakované porušování 2x a více se hráč automaticky přesouvá do stupně 3.

Stupeň 3:
- Ban na celý účet až na jeden měsíc.
- Permanentní ban na ip adresu nebo účet.
- Vymazání herních postav.

Stupeň 4:
- Kompletní zablokování přístupu na celý projekt.
- Předání veškerých informací a důkazů vyšším orgánům Čr.

a. Game Master může pouze vybrat jeden z trestů z týkajícího stupně.

b. Hráč má právo se odvolat ze stupně 1, pouze jednou za měsíc.

c. Administrátor serveru může každému udělit individuální trest dle svého uvážení a vzhledem ke konkrétní situaci.